Aktuality
close.png, 1,5kB

Nový návrh zákona o znalcích byl schválen ve 3.čtení ve sněmovně
dne 6.3.2019, schválená verze pro senát zde

materiál na stránce
http://www.znalcijested.cz/vybrana-legislativa.html

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

Spolek soudních znalců České republiky


Časopis Oceňování

Časopis Oceňování je recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku.Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Vydavatel - Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku – znalecký ústav

Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů

Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů, vypracované Institutem oceňování majetku. K dispozici je možnost stažení návrhů tří standardů pro oceňování - podniků, nemovitostí a nehmotného majetku.
Doporučuji.

Časopis Soudní inženýrství

Časopis Soudní inženýrství vydává Ústave soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.078