Aktuality
close.png, 1,5kB

Nový návrh zákona o znalcích byl schválen ve 3.čtení ve sněmovně
dne 6.3.2019, schválená verze pro senát zde

materiál na stránce
http://www.znalcijested.cz/vybrana-legislativa.html

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

Ocenění pro SPÚ ČR

Spolek soudních znalců České republiky


Ocenění pro SPÚ ČR

Diskusní a informační blok je určen výhradně pro znalce, spolupracující pro Státní pozemkový úřad ČR. Otevřen bude po 15.říjnu 2013 bude sloužit pro odbornou spolupráci a sjednocení problematiky oceňování pozemků v úrovni ceny obvyklé, nikoliv tedy ceny zjištěné dle prováděcího předpisu zákona č.151/1997 Sb.
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.073