Spolek soudních znalců České republiky


Ocenění pro SPÚ ČR

Diskusní a informační blok je určen výhradně pro znalce, spolupracující pro Státní pozemkový úřad ČR. Otevřen bude po 15.říjnu 2013 bude sloužit pro odbornou spolupráci a sjednocení problematiky oceňování pozemků v úrovni ceny obvyklé, nikoliv tedy ceny zjištěné dle prováděcího předpisu zákona č.151/1997 Sb.
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.042