Znalec Ing. Zdeněk Tomíček


Znalec v oboru ekonomika
Odvětví: cena a odhady
Specializace: nemovitosti


Adresa:
Údolní 422/20
460 14 Liberec
Okres Liberec

tel.:485115062-64 777263988
e-mail: z.tomicek@volny.cz

Znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti.
Provádění ocenění pro potřeby FÚ, dědictví, pro účely podle ObchZ
Přejít na stránku