Spolek soudních znalců České republiky


Dotazy a informace

Dotaz:
Jméno:
E-mail:
Opište znaky z obrázku:
7.3.2024 16:30
Dobrý den. Chci od státu koupit pozemek označený v KN jako orná půda. Tento pozemek sousedí s mojím pozemkem na kterém je umístěn rodinný dům. Bude cena stanovena jako za ornou půdu nebo za stavební pozemek? Děkuji
Ladislav Svoboda
Odpověď:
Dobrý den,
na dotaz nelze obecně odpovědět. Údaj z KN o způsobu užívání není právně závazný. Rozhodující pro ocenění obvyklou cenou (i zjištěnou dle vyhlášky) je skutečný způsob uživání (např. pozemek v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem a stavbou), umístění v ploše územního plánu apod.
S pozdravem Josef Slavíček
7.3.2024 14:17
Vážení,
jak mám postupovat ohledně sporu s BD ohledně neoprávněné upravy odvětrání v bytě 1+1 v přízemí.V celém domě má každý byt samostatně nezávislé a přirozené větraní jednotlivých skladovacích komor na potraviny.
Podnájemník bytu 1+1 v přízemí, napojil odvětrání ALE kuchyňského koutu, do větracího systemu skladovací komory u bytu 3+1 v prvním patře.(kde bydlím).
Tím způsobil,že spaliny,pára a cigaretový kouř jsou odváděny do potravinové komory mého bytu v 1patře.Odvětrání muzelo být provizorně zazděno a tím je nefumkční.
Marně už s odstupem dlouhého času, žadám družstevníka a předsedu BD o nápravu.
Prosím jak mám dále postupovat?
Děkuji- V.Dlouhý-družstevník-senior-84let-Darwinova 17/1088-Praha 12-Modřany
Vaclav dlouhý
Odpověď:
Dobrý den,
jedná se o právní problém (nesoučinnost vedení družstva), který znalcům nepřísluší posuzovat. Doporučuji obrátit se na advokáta (jedná se o placenou službu), ten Vám poradí. Až po případném neúspěchu je vhodné povolat znalce naformulovat mu znaleckou otázku.

S pozdravem Josef Slavíček
1.2.2024 15:17
Dobrý den
Mohu se prosím zeptat, v rodině momentálně řešíme dědické řízení po úmrtí otce, kdy po něm zůstal dům se zahradou. Je na něho proveden odhad ceny a druhá strana bude žádat znalecký posudek, musíme na zahradu a do domu umožnit znalci vstup, kdyby jsme s tím nesouhlasili, děkuji
Oldřich Hlaváček
Odpověď:
Dobrý den:
rozumné je znalci umožnit místní šetření, máte tím mimo jiné možnost se vyjádřit ke skutečnostem, které mají dle Vašeho názoru vliv na cena (znalec se s tím musí v posudku vypořádat). Pokud ho nevpustíte, pravděpodobně stejně dojde ke sporu a případný soud stejně znalce ustanoví a zde již není co řešit.

S pozdravem Josef Slavíček
28.3.2019 23:01
Dobrý den,

mám dotaz ohledně odhadu nemovitosti - bytu. S přítelem kupujeme byt, přítel si bude brát hypotéku (já ne, studuji). Budeme ručit bytem, který je napsaný na mě, tudíž náš čeká odhad. Bohužel odjíždím na několik měsíců do zahraničí. Bude tedy problém, když u odhadu nebudu?, byl by tam místo mě táta, který byl kupoval a vše o něm ví. Nevím, jestli budou potřeba nějaké podpisy, popř. jestli by šly naskenovat a poslat přes pc.
Předem děkuji za informace.

S pozdravem
Veronika Vybíralová
Veronika
Odpověď:
Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o odhad pro banku. Tam je potřeba všechny podmínky projednávat s bankou.

S pozdravem

Zdeněk Tomíček
22.5.2018 13:29
Dobrý den, mohu se Vás zeptat, zde je dána povinnost vyrozumět vlastníka sousedního pozemku o provedení zaměření hranice pozemku, případně z čeho tato povinnost vyplývá?
Hana Klinerová
Odpověď:
Dobrý den,
nevím, zda je otázka směřovaná na správné místo. Dle zkušeností je postup při vytyčení hranice pozemku dán Katastrálním zákonem a podrobnosti Vám sdělí každý geodet nebo geodetická kancelář.

S pozdravem

Zdeněk Tomíček
17.8.2016 09:43
Přeji dobrý den a pohodu,
prosím, může znalec při hodnocení zahrádek oficiálně uvést do ZP, že parcely jsou využívány k zelinářství a ovocnářství. K tomu cituji znalce: "jedná se o zahrady s kombinovaným využitím pro relaxaci, zelinářství a ovocnářství". Tedy s podáním "velkovýroby", myšleno na prodej produktů! Rovněž tak jsou parcely na KN vedeny coby TTP, což znalec doslova "napadá" nesprávnou evidencí na KN! Podstatou je skutečnost, že dle ÚP obce se v zahr.kolonii nepřipouští jakákoli výstavba mimo rámec zahr.chat a altánů!! Nejedná se tu de facto o žádnou stavební parcelu. Přesto je výpočet hodnoty parcel dle hodnoty parcel stavebních s odkazem na cenu v okresním městě, což je 1.350,- Kč !! Co je nám známo, má se tento odhad provádět na pokyn SPÚ, což je pro každého člena ZO ČZS nepochopitelné !!! A co je na všem absurdní, je skutečnost, že znalec sám uvádí v e ZP, že nmá možnost ověření a tím porovnání cen v kú zahrádek, kydž se přitom odkazuje na komparativní metodu, kterou de facto ani nemohl provést !!! Prosím, je možné, aby znalec takto postupoval ?
Karel Popper
Odpověď:
Dobrý den pane Poppre.
Váš dotaz zcela přesně definován. Předně znalec musí pozemek ocenit dle skutečného stavu, a to v úrovni ceny obvyklé (tedy nikoliv dle "vyhlášky"). Druh pozemku TTP v evidenci KN není právně závazný. Předpokládám tedy, že znalec v posudku citoval skutečný způsob využití nebo využití plochy dle územního plánu. Podání "velkovýroby" v citaci nikde nevidím, ostatně to pro cenu není podstatné. Rozhodující pro ocenění jsou realizované prodeje podobných typů pozemků (tedy pozemku zahrad v zahrádkářské kolonii, případně funkčních celku zahrad se zahraádkářskou chatkou.Znalec zde musí použít porovnávací metodu (znalec zde užil podobné slovo komparativní) ocenění. Ta má v případě koupe od státu (resp. SPÚ) naprosto přesná, jasná a pevná pravidla. Pokud nenašel realizované prodeje podobný typů pozemků v k.ú., musí hledat v jiném k.ú. v obci, případně v obcích sousedních (podobné velikosti a pod.). Avšak Vaše zmínka o ceně v okresním městě, což je 1.350,- Kč ukazuje spíše na okolnost, že znalec si ulehčil práci, prohlásil že podobné realizované a nabídkové ceny neexistují (dost pochybuji, KN ceny od 1.1.2016 zveřejňuje) a pozemek ocenil cenou zjištěnou ("vyhláškovou"), což je velice pravděpodobně chyba. Ale znovu - pro posouzení je zde málo informací, možná opravdu neexistují prorovnatelné prodeje ani nabídky.

Josef Slavíček,
místopředseda sekce stavebnictví region Ještěd.
8.8.2016 15:46
Dobrý den.
Dům byl postaven v předminulém století a postupně,až ve správě PF ČR.Od PF jsme jej
získali převodem včetně nádvoří.Stavbu i nádvoří obklopuje ze tří stran většinový zbytek původního pozemku na němž byl dům vystavěn.Přístup,resp.příjezd k domu je možný pouze po uvedeném zbytku pozemku,který je ve správě SPÚ.Část zbytku pozemku máme od SPÚ pronajatý a nyní ji chceme koupit.
Celý pozemek je v KN zapsán jako zemědělský půdní fond,trvalý travní porost s kódem BPEJ.Dům je na okraji obce a platí zde stavební uzávěra.
Jak bude soudní znalec při oceňování postupovat?Uplatní to,že chceme koupit zemědělskou půdu s TTP,BPEJ a stavební uzávěrou,či jinak?A jakou metodu by měl v tomto případu zvolit?
Děkuji za odpověď,Vojčík.
Jaroslav Vojčík
Odpověď:
Dobrý den pane Vojčíku.
Předně pro vyčerpávající odpověď není dotaz přesně definován. Obecně lze konstatovat, že pozemek je nutné ocenit dle skutečného stavu, v úrovni ceny obvyklé (tedy nikoliv dle "vyhlášky"). Jak jsem pochopil, Váš pronajatý pozemek je užíván ve funkčním celku se stavebním pozemkem a domem, dle zákona o oceňování majetku je tedy zařazen mezi stavební. Druh pozemku TTP v evidenci KN není právně závazný. Dále záleží na územním plánu, možnosti zasíťování a pod. Rozhodující jsou realizované prodeje podobných typů pozemků, velikost pozemku, případná realizace výstavby vedlejších staveb či možnost rozšíření stávající stavby atd.
Tedy BPEJ a pod. zde nehraje žádnou roli, znalec musí použít porovnávací metodu ocenění. Ta má v případě koupe od státu (resp. SPÚ) naprosto přesná, jasná a pevná pravidla.

Josef Slavíček,
místopředseda sekce stavebnictví region Ještěd.
9.4.2016 10:00
Dobrý den, prosím o radu:
Pozemek p.č. 1363/14 k.u. Stránice (Brno) byl přičleněn k naši parcele z důvodu posunu osy vozovky a chodníku v době před kolaudaci našeho domu (došlo k zúžení celé komunikace). Poté byla vytyčena nová stavební čára uličního oploceni na cele ulici, kterou jsme byli nuceni respektovat, jinak by náš dům nemohl být zkolaudován. Tím byl tento pozemek přičleněn k našemu. Proto jsme již v roce 1987 podali zadost o přidělení toho to pozemku do osobního užívaní. Bohužel s tím to pozemkem se zvětšila naše původní stavební parcela nad tehdy povolenou výměru 800m2, takže se celé OSU vyřizovalo až do roku 90-91. OSU byla pravděpodobně schválena (což vyplývá z těch dokumentů co mám), ale část dokumentů se ztratila. Nepodařilo se mi je dohledat v žádném archivu.
Proto jsme požádali současného vlastníka SPÚ, že parcelu odkoupíme. S SPÚ dříve PF ČR komunikuji již několik let… nyní jsme se konečně dostali do fáze, že SPÚ nechal vypracovat posudek na ocenění tohoto pozemku.
Znalec stanovil kupní cenu pozemku ve výši 138.444,00 Kč. Použil cenovou mapu.
Jedná se o pás předzahrádky 23m2 mezi chodníkem a naším pozemkem (v celé jeho šířce), druh pozemku zahrada s určením bonity.Tento pozemek je jediný přístup k našemu domu a je součástí naší předzahrádky (vchod do domu vjezdy do garáže) a nelze na něm nic postavit.
Je použití cenové mapy v tomto případě správné? Ve vyhlášce je uvedeno, že cenová mapa se použije pro stanovení kupní ceny stavebního pozemku. Jedná se i v tomto případě o stavební pozemek (cca 15,5 m x 1,5 m)?
Ještě jeden dotaz, v jedné ze svých žádostí jsem žádala, tehdy ještě PF ČR o převod tohoto pozemku s tím, že splňuje podmínku jednotného funkčním celku… odpověď byla, že tento pozemek netvoří jednotný funkční celek…

děkuji za odpověď.
Marcela Hudcová
Odpověď:
Dobrý den,
z dotazu dle Vašeho e-mailu nelze jednoznačně odvodit, jako cenu měl znalec pro potřeby SPÚ zjistit. Prosím o upřesnění zda mělo být ocenění provedeno jako cena zjištěná nebo cena obvyklá. K další části dotazu se z Vaší informace domnívám, že se jedná o funkční celek. V současnosti je jednotný FC již nepoužívá, protože se předpokládá sjednocení vlastnictví pozemků a staveb.
I v cenové mapě Brna je veden jako stavební. Prosím pro další komunikaci upřesnění zadání znaleckého posudku.

S pozdravem

Zdeněk Tomíček
28.10.2015 15:01
Dobrý den,
jsem vlastníkem ideální poloviny zahrady v Praze. Druhý vlastník by rád svojí polovinu prodal. Podle stavebního odboru Obecního úřadu není na zahradě povolená stavba. Jakou má pozemek jako zahrada hodnotu? Stavební odbor sdělil, že soudní znalec by měl zahradu ocenit jako zahradu a ne jako stavební pozemek. V cenovým mapách Prahy jsem našla pouze stavební pozemky.
děkuji
Jana Nádvorníková
Jana Nádvorníková
Odpověď:
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není zřejmé, jestli je zahrada ve funkčním celku s rodinným domem nebo jinou stavbou. V Praze bych orientačně vycházel z cenové mapy. Tato cena bude rovněž použita pro případnou daň z nabytí majetku.

S pozdravem

Zdeněk Tomíček
30.6.2014 23:00
Dobrý den, řešíme teď celkem problematickou situaci s pozemkem, který je v územním plánu veden jako ZMK (naprosto nevyužitelný pozemek) a v cenové mapě je uvedená cena 5 600,- Kč/m2!!! Tržní hodnota tohoto pozemku je přitom MAX 1000,- Kč/m2, takže si dovedete představit, jaký problém zde vzniká (cca 20% z kupní ceny se odevzdá FÚ). Jde mi o to, že tento pozemek přímo sousedí s rodinným domem na vedlejším pozemku, což se domnívám, že je důvod proč je zahrnutý v cenové mapě s takovou cenou a že základ daně pro daň z nabytí nemovitosti by se vypočítal s pomocí cenové mapy (základ tedy cca 250 000,- Kč, tržní cena 1 200 000,- Kč). Pozemek ZMK je ve výhradním vlastnictví paní Y, která je zapsaná v SJM sousedního domu a stavebního pozemku na kterým dům stojí. Pozemek ZMK má vlastní vstup z ulice. Paní Y si chce odříznout 3,5 m široký pruh mezi celým pozemkem ZMK a jejich domu a tím úplně oddělit tyto dva pozemky a zbylý pozemek ZMK prodat. Mou otázkou je, zda by se základ daně z nabytí vypočítal jinak po takové změně, než s pomocí cenové mapy? Případně, zda by jste doporučili darovat pozemek před případným prodejem manželovi paní Y, aby se na KN pozemky rozdělili ještě před případným prodejem? Jedná se o pozemek v Praze. Už se tím zabývám dlouho a nemohu nikde najít schůdnou odpověď a náhodou jsem narazil na tuto stránku, kde jsem našel obdobný problém s tím rozdílem, že pozemek ZMK má vlastní vstup a plánuje se oddělení pozemků. V KN je pozemek ZMK veden jako zahrada s průměrným PBEJ s ochranou zemědělského půdního fondu. Předem Vám děkuji za odpověď! Andrew Bon
Andrew Bon
Odpověď:
Dobrý den,
z Vašeho dotazu předpokládám, že se jedná o ocenění pro stanovení daně z převodu nemovitostí. Dle cenové mapy se oceňují podle § 2 vyhl. 441/2013 Sb. stavební pozemky.
Dle mého názoru pokud znalec v posudku prokáže, že se nejedná o stavební pozemek, nemusí oceňovat pozemek dle cenové mapy. Setkal jsem se již s tímto problémem v Praze Radotíně.
Další věcí je, jak je dle skutečnosti pozemek užíván a jak jsou v cenové mapě zařazeny další sousedící pozemky.
Je potřeba vzít v úvahu i to, že u pozemků s využitím ZMK jsou výjimečně přípustné stavby (restaurace, rozhledny....). Proto je možná pozemek tak zařazen v cenové mapě.
Potom by rozdělení pozemku nic neřešilo.

Zdeněk Tomíček, předseda KSZ - sekce Stavebnictví region Ještěd
16.6.2014 07:23
Dobrý den, po poradě se soudními znalci z jiného kraje a právními zástupci s jiného regionu se chci zeptat ještě Vás.
Otázka : Je možné odhadnout nemovitost pro bankovní odhad na jiný účel ,než je znění kolaudačního rozhodnutí a LV ? ( dům pro rodinnou rekreaci odhadce změnil mávnutím proutku ,okamžitě na komerční nemovitost, penzion bez nové kolaudace na komerční provoz penzion)Jedná se dům pro rodinnou rekreaci 8+1.
Děkuji za odpověď . M.Seidlová
Monika Seidlová
Odpověď:
Dobrý den,
domnívám se, že v otázce odhadů pro bankovní účely musí odhadce při zpracování posudku vycházet z metodiky banky.
Obecně, pokud se liší skutečnost a údaje v katastru nemovitostí, je skutečnost pro posouzení nemovitosti rozhodující.

Zdeněk Tomíček, předseda KSZ - sekce Stavebnictví region Ještěd
29.5.2014 09:37
Dobrý den, pro potřeby uplatnění náhrady za změnu v území podle §102 st.zák.183/2006 potřebuji aktualizhovat zn.pos.z r.2004. Znalec zemřel.
1/ Může posudek aktualizovat znalec z jiného regionu?
2/ Pokud ne, prosim o kontakt na znalce se spocializací na pozemky v Havířově.
Děkuji.
Josef Laciok
Odpověď:
Dobrý den pane Lacioku,
vzhledem ke skutečnosti, že znalec musí provést šetření na místě, doporučuji místní znalce.
Kontakty můžete získat zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1

nebo lze kontaktovat naše kolegy ze Severomoravské sekce zde:
http://www.znalci-sm.cz/kontakt.html

Přeji pěkný den
Josef Slavíček, místopředseda KSZ - sekce Stavebnictví region Ještěd
27.8.2013 13:44
Dobrý den,
bude potřeba od roku 2014 potřeba posudek na prodávanou nemovitost.
Stanislav Kukla
Odpověď:
V současné době není legislativní proces změn v souvislosti se zrušením Poslanecké Sněmovny u konce, zatím platí stará právní úprava.
Josef Slavíček
1.6.2013 19:36
žádám o zaslání příspěvku znalce Ing. Jindřicha Kratěny ve Vaší publikaci Znalec, 2004, Roč. 14, č. 3, s. 8-9, 2004 ohledně " Několik poznámek k obvyklé ceně a tržní hodnotě "

Děkuji

S pozdravem

Archleb Zdeněk
Archle Zdeněk
Odpověď:
Vážený pane Archlebe,
časopis Znalec je určen pouze pro vnitřní potřebu členů KSZ ČR. S ohledem na autorská práva Vám článek bohužel nemůžeme poskytnout. Doporučuji Vám, obrátit se příma na autora Vámi požadovaného příspěvku.
Josef Slavíček - místopředseda výboru sekce
16.6.2011 18:19
Dobrý den, sháním soudního znalce v oboru dřevostaveb, je někdo takový v Libereckém kraji? Děkuji za případný kontakt.
J.Tichý
15.6.2011 15:57
Dobrý den,
ve znaleckém posudku z roku 2006 byl u zastavěné plochy a nádvoří použit Kp rodinné domy pro potřeby soudu a ve ZP z roku 2011 byl použit Kp zemědělství pro určení ceny při prodeji. Je to správné? Děkuji za odpověď
Křemenová
Odpověď:
Dobrý den,
Váš dotaz je bohužel neurčitý, nevím, kolik je na pozemku hlavních staveb a jakého druhu využití. Obecně se Kp stavebního pozemku řídí Kp hlavní stavby na něm vybudované, v případě více hlavních staveb se použije Kp stavby s nejnižší hodnotou. Pokud mezi roky 2006 a 2011 nedošlo k fyzické ani právni změně stavu pozemku a staveb, měly by být použity Kp pro shodný typ staveb.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
7.6.2011 14:34
Dobrý den. Mám dotaz na uplatnění polohové přirážky (42%) podle položky č. 1.2 tabulky č. 1 přílohy č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. pro město Jablonec nad Nisou. Můžete mi blíže specifikovat oblast (centrum města) kde by měla (mohla) být tato přirážka uplatněna? Děkuji.
V. Pour
Odpověď:
Vážený pane Poure,
do data 1.1.2011 byl znalec povinen uplatnit výše zmíněnou přirážku použít vždy na celém území k.ú. Jablonec n/N., od 1.1.2011 je znalec povinen výši přirážky či její nepoužití zdůvodnit. Letos je situace zkomplikována možností další přirážky až 400 %, ale to je trochu jiný problém.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
7.4.2011 12:30
Dobrý den, v současné proběhě v naší rodině probíhá dědické řízení, jehož součástí je i 1/2 bytu v osobním vlastnictví. A jak už tak bývá hádáme se o cenu nemovitosti. Příbuzní si nechali udělat posudek od realitní kanceláře. Já od soudního znalce. Oba posudky se liší o značnou částku peněz. Příbuzní argumentují tím, že můj posuden je udělám na základě tabulek, což je nepřípustné. Podle všeho se bude muset udělat ještě jeden posudek od nezávislé znalce, kterého určí soud. Rád bych se zeptal, zda tento soudní znalec také bude vycházet z tabulek, nebo podle čeho cenu nemovitosti určí. Děkuji za odpověď.
Karel Brena
Odpověď:
Dobrý den pane Breno,
omlouvám se za pozdní odpověď, Váš dotaz se v systému bohužel pro mne někde opozdil. Předpokládám, že posudkem na základě tabulek je míněno ocenění dle prováděcího předpisu zákona o oceňování majetku. Zákon slouží především pro potřeby státu (daňové, kontrola veřejných peněz a pod.) a i když se snaží přiblížit situaci na trhu, nemusí být konečný výsledek vždy totožný s realitou. Rovněž vyjádření realitní kanceláře nemusí být to 'pravé ořechové', záleží na přístupu, zkušenosti a solidnosti firmy, která za výsledek navíc prakticky nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Vaše situace dostane až k soudu, velmi pravděpodobně soud určenému znalci stanoví znalecký úkol jako odhad tržní hodnoty, tedy nikoliv dle prováděcí vyhlášky (někdy nazývané také 'administrativní ocenění'). Pokud ještě u soudu nejste, doporučuji dohodu s příbuznými na výběru znalce s jasným úkolem odhadu tržní hodnoty. U bytu by to mělo být jednoduché a ušetříte peníze a nervy u soudního jednání.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
17.3.2010 20:18
Dobrý den!
Můj dotaz se týká vyhlášky č. 3/2008 sb. o oceňování nemovitostí. Je možné u nemovitosti se stářím, 50let na které nebyly žádné podstatnější opravy, určit přibližnou
míru amortizace?
Děkuji Divoký
Divoký
Odpověď:
Vážený pane Divoký,
Váš dotaz je příliš obecný. Nemovitostí je např. i pozemek, větší venkovní úprava typu stavby, neuvedl jste konstrukci a pod. Obecně lze říci, že bez prohlídky stavby je určení přibližné míry amortizace velice ošidnou záležitostí.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
11.2.2010 22:13
Dobrý den, potřeboval bych určit cenu věcného břemene na průjezd pozemkem vedeným jako komunikace. Podle ministerstva financí se cena určuje tak, že se vezme 5% ceny pozemku a vynásobí se 5x. Je možné, že Váš odhadce může použít jiný způsob výpočtu?
Kutil
Odpověď:
Vážený Kutile,
Váš dotaz je velmi obecný. Tvrzení, že "Podle ministerstva financí se cena určuje tak, že se vezme 5% ceny pozemku a vynásobí se 5x" je zavádějící a zjednodušující, pravděpodobně máte na mysli výpočet dle § 18 zákona č.151/1997 Sb. Ten se však použije pouze pro účely, stanovené zvláštními předpisy (např. daňové řízení před FÚ a pod.). Problematika tržního ocenění věcných břemen je poměrně složitá a zná různé způsoby výpočtu včetně otázky, zda jde o výpočet výše prospěchu oprávněného nebo naopak výše újmy povinného.
Nevím, koho míníte "Váš odhadce", jste na webových stránkách pouze znalců, jmenovaných dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
10.2.2010 11:04
Dobrý den, existují nějaké ustálené důvody pro které lze napadnout usnesení o přiznání znalečného?Děkuju
Kateřina
Odpověď:
Vážená Kateřino,
žádné ustálené důvody pro napadení usnesení o přiznání znalečného neexistují, každý případ je řešen individuálně. Dále nevím, zda máte na mysli napadení usnesení znalcem (pokud mu soud snížil znalečné), nebo naopak jedním z účastníků sporu, zpravidla neúspěšným. Potom se jedná o dva naprosto rozdílné názory.
Obecně tuto problematiku upravují příslušná ustanovení prováděcí vyhlášky zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, konkrétně vyhl.č. 37/1967 Sb. § 25 Řízení o odměnách a náhradách nákladů a § 27 Mimořádné snížení nebo odepření odměny.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček

11.11.2009 18:35
Nechali jsme si udělat znalecký posudek na RD v listopadu a to jsme asi udělali chybu, protože pokud nedojde k prodeji (převodu práv) do 31.12., budeme muset nechat posudek aktualizovat? Jaká je asi tak cena aktualizace dva měsíce starého posudku? Posudek stál 4200Kč.
Děkuji za odpověď.
Skálová
Odpověď:
Dobrý den,
bohužel cenu Vám nesdělím, protože se jedná o smluvní vztah mezi Vámi a znalcem (v minulosti, když jsme chtěli zveřejnit a sjednotit výši znalečného, narazila naše komora na Úřad pro hospodářskou soutěž). Vzhledem k relativně nízké ceně posudku Vašeho znalce věřím, že si vyjednáte rozumnou cenu za aktualizaci dle nového předpisu (budou se měnit jen koeficienty). Jinak pro Vaši informaci: ocenění musí být provedeno ke dni, kdy byl Katastru doručen návrh na vklad, možná to tedy stihnete.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
15.10.2009 17:34
Dobrý večer,chtěla bych poprosit o radu.Jak dlouho má platnost znalecký posudek na rodinný domek a pozemky,když ho chceme prodat.Děkuji.
Milena
Odpověď:
Dobrý den,
pokud hodláte prodat nemovitost a necháte si vypracovat znalecký posudek na její tržní hodnotu (jestliže ji sami neznáte), potom závěry znalce platí po dobu, kdy se nezmění poměry na trhu. A to může být teoreticky i druhý den, nebo za měsíc a pod. Něco jiného je znalecký posudek pro potřebu finančního úřadu - zjištění výše základu daně z převodu nemovitosti. Ten platí do doby vydání nového oceňovacího předpisu, maximálně však jeden rok (v rubrice je již podrobně zodpovězen). Nový cenový předpis vyjde možná (měl by) k 1.1.2010

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
7.7.2009 09:25
Dobrý den,
mám problém se sousedem, kde naše zadní stěna domu je hranice pozemku s ním. Asi 1m od domu má túje, které již převyšují náš dům a jejich kořeny jsou propostlé. Stěna domu praská. Na dotaz u stavebního úřadu v místě mi bylo sděleno, ža mám smůlu, protože si na svém pozemku může dělat co chce. On, dle jeho vyjádření s odstraněním nepočítá. Nenacházím nikde dovolání, proto prosím, zda-li by mi pomohl posudek znalce. Děkuji Manasijevičová
manasijevičová
Odpověď:
Dobrý den paní Manasiječová,
jedná se o klasický příklad narušených sousedských vztahů, kdy místní příslušné úřady dělají "mrtvého brouka", i když Obč. zákoník na tyto problémy pamatuje. Znalec však není oprávněn řešit právní otázky, proto bych v této fázi viděl peníze za znalecký posudek jako přinejmenším zbytečně brzy vynaložené. Raději je vložte do placené konzultace s nějakou advokátní kanceláří, která Vám pomůže s dalším postupem a pokud věc dojde až do sporu (někdy stačí k urovnání kvalifikovaný zásah právníka), může precizně naformulovat znaleckou otázku pro příslušného znalce. Poté není problém obrátit se na naše členy či jiné znalce.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
15.5.2009 17:50
Dobrý den,prosím o sdělení,jak dlouho má platnost znalecký posudek o ceně nemovitosti pro potřebu finančního úřadu-zaplacení daně-při prodeji nemovitosti. Děkuji
Josef Šejna
Odpověď:
Vážený pane Šejno,
znalecký posudek pro potřebu finančního úřadu - zjištění výše základu daně z převodu nemovitosti platí do doby vydání nového oceňovacího předpisu, maximálně však jeden rok. Roční lhůta je z důvodu počítání opotřebení staveb (stáří se stanovuje na celé roky, takže po roce se takto zjištěné ceny logicky změní). V roce 2008 platil cenový předpis č.3/2008 Sb., od 1.ledna roku 2009 platí cenový předpis č.3/2008 Sb. ve znění novely č.456/2008 Sb. Rozhodující pro stanovení data jsou právní účinky kupní smlouvy, uvedené na razítku příslušného katastrálního úřadu, na zadní straně potvrzené smlouvy. Datum se také nachází na výpisu z listu vlastnictví z KN, oddíl E - nabývací tituly.
Oceňovací předpisy zpravidla (ne vždy) vychází k 1.1. každého roku.

Za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
25.2.2009 08:56
Dobrý den.
V roce 2006 jsem vlastnila pension vRokytnici nad Jizerou - Vilémově. Tuto nemovitost jsem měla zatíženou úvěrem, který jsem již nebyla schopna splácet.Navíc bylo notářským zápisem rozhodnuto,že mi banka ,při neplnění závazků, může dům ihned vzít.
Pokoušela jsem se dům prodat,ale v té době,respektive od podzimu roku 2005, začala mediální kampaň v novinách, odborných časopisech, televizi, psali jsme petici, atd. ohledně výstavby vodních rezervoárů/přehrad/, nejednalo se o přehrady rekreační, v této oblasti.V podstatě jsme pod hrází, v jedné variantě dokonce částečně zatopeni. Samozřejmě jsem prodejem zamýšlela uspokojit banku a mít po 13 letech provozování i nějaký osobní finanční prospěch,ale dům se mi takto prodat nepodařilo.Proto jsem nakonec přistoupila na návrh banky,že poskytne úvěr mé dceři na koupi pensionu ve výši mojí pohledávky tj,2 150000.Ovšem znalecký posudek pro výpočet daně z převodu nemovitosti zněl na 4700000,-. Nyní po 2 letech, při kontrole, finanční úřad napadá způsob prodeje a požaduje podklady k osvětlení důvodů. Zajímá mě zda je možné stanovit tržní cenu znaleckým posudkem zpětně a zda výše popisované skutečnosti ji mohou významně ovlivnit.
Prchalová Olga
Odpověď:
Vážená paní Prchalová,
odhadnou tržní hodnotu (nelze ji stanovit, to lze pouze u administrativního ocenění typu vyhlášky a pod.) nemovitosti zpětně samozřejmě lze a běžně se např. pro potřebu řízení před soudem provádí. Znalec by při odhadu tržní hodnoty měl vzít v úvahu veškeré cenotvorné faktory, které mají na prodej vliv. Ve Vašem případě však asi nepůjde o tržní hodnotu, ta nepředpokládá prodej v tísni. Doporučuji znalce z vaší oblasti, který by měl mít o reálných cenách nemovitostí v dané lokalitě největší přehled.

za výbor Komory soudních znalců – sekce stavebnictví, region Ještěd
Josef Slavíček
15.1.2008 07:22
Znalec z Českolipska mi v srpnu 2007 provedl odhad rodinného domu pro darování v rodině - ten požadoval advokát k sepsání smlouvy. Převod jsme ale museli odložit a uskutečnil se počátkem t.r. Na znalce jsme se obrátili se žádostí o nový posudek, rep. jak nám bylo řečeno o jeho aktualizaci. Termín byl 4 týdny pro předložení odhadu finančnímu úřadu. Znalec nás ale odmítl, protože má mnoho práce a abychom se obrátili na jiného. A že by stejně musel jet znovu na místo si nemovitost prohlédnout. Nevíme si rady, protože nový posudek nás bude stát daleko více, než aktualizace a navíc si myslíme, že jezdit znovu na místo je zbytečném když se za toho půl roku nic nezměnilo. Děkuji vám za radu.
Jarmila Schäferová, Českolipsko
Odpověď:
Vážená paní,

Vaše rozladění nad přístupem našeho kolegy - kolegyně k aktualizaci znaleckého posudku chápeme. Doporučujeme, abyste se na něj znovu obrátila a při novém jednání se znalcem se odvolala na článek 2 Morálního kodexu soudního znalce, kde se znalec zavazuje "podřídit svůj osobní zájem zájmům klienta" a obecně také na první odstavec článku 3. Celé znění kodexu můžete najít také na naší stránce na rubrice Stanovy. Pokud byste neuspěla, měla byste to vhodným způsobem oznámit vedení sekce, samozřejmě se sdělením takových údajů, na základě kterých by pak bylo možné s oním znalcem celou záležitost projednat.
Na druhou stranu ale musíte vzít na vědomí, že znalec při aktualizaci provést místní šetření musí - i to je m. j. uvedeno v kodexu v čl. 3. To je jeho povinnost, i když je utvrzován klientem, že se nic nezměnilo (což ve Vašem případě nechceme zpochybňovat). I složitější přístavba nebo nové vytápění se dají pořídit v krátkém čase a mají v každém případě vliv na ocenění. Znalec by si měl ověřit i další okolnosti, které by mohly mezi oběma rozhodnými daty doznat změny a mohly tak mít na ocenění svůj vliv - půl roku je dost dlouhá doba.
To však nic nemění na tom, že aktualizovat znalecký posudek je výrazně jednodušší, než ocenění, které by prováděl jiný znalec - a samozřejmě pro klienta i levnější.

Redakční rada - Ing Karel Hemzáček
7.1.2008 11:06
Dobrý den,
jako kolega jsem se z Vašeho webu mimo oficiálních informací typu stanovy, cíle a podobně nic konkrétnějšího nedozvěděl. Mám prosbu: co mi můžete jako komora v případě členství konkrétně profesně nabídnout, jak vypadá web v další části pro členy?
Děkuji za odpověď.
Novotný
Odpověď:
Vzkaz pro kolegu znalce Novotného:
Na váš mail, týkající se informací o náplni naší stránky a možnostech ji využívat, jsem Vám posílal mail, leč vrátil se mi zpět. Proto pro Vás i ostatní zájemce:
Stránka je určena pro členy Komory soudních znalců (ceny a odhady nemovitostí), region Ještěd (tedy současný Liberecký kraj a část Děčínska - Rumburk, Varnsdorf. O možnostech být členem, registrovat se a stránku používat, se můžete informovat na naší valné hromadě:
čtvrtek 17.1.2008, 12,30 hod., přednáškový sál liberecké nemocnice.
Možné je i využít konzultace s kolegou Slavíčkem (místopředseda) na adrese onera@mbox.vol.cz.
Zdravím Vás i další zájemce o členství a spolupráci.

Redakční rada - Ing Karel Hemzáček
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.062