Spolek soudních znalců České republiky


Závazné podmínky a zásady používání databáze Registr nemovitostí
(dále jen Registr)

Registr slouží jako databáze pouze realizovaných obchodů s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění nemovitostí jeho uživatelem, správcem registru je Spolek soudních znalců České republiky.

  1. Databázi mohou využívat pouze znalci, zapsaní v Evidenci znalců a tlumočníků MS ČR (z důvodu zpětné kontroly, každý znalec má přidělené uživatelské jméno, shodné se zápisem na serveru Justice.cz)
  2. Výstupy z Registru slouží výlučně pro pracovní potřeby přihlášeného znalce, pokud jsou použity jako příloha znaleckého posudku, je povolena pouze forma originálního tiskového výstupu bez neveřejných informací. Předání údajů třetím osobám není povoleno, zákaz platí i pro správce registru.
  3. Pokud data z Registru slouží jako důkazní prostředek (např. jako podkladová data  znaleckého posudku, vypracovaného za účelem soudního řízení, které jsou zpětně dohledatelné), je nutné z technických důvodů (zálohování) použít nemovitosti starší 48 hodin po jejich vložení do databáze.
  4. Užíváni dat je bezplatné, jediná podmínka pro přístup je vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů.
  5. Znalec je povinen poskytnout údaje pravdivé a nezkreslené, v opačném případě zodpovídá za potencionálně vzniklou škodu dotčeným uživatelům.
  6. Mějte na paměti, že mlčenlivosti znalce může zprostit pouze zadavatel nebo objednatel, je tedy vhodné mít příslušný souhlas se zveřejněním dat obchodu s nemovitostí již v objednávce nebo smlouvě o provedení znaleckého posudku (nejběžnější případ jak znalec přijde k informaci).
  7. Úplným zadáním dat do registru a jejich aktivací souhlasí uživatel s těmito podmínkami.
V Liberci dne 1.1.2011
KSZ ČR o.s., sekce stavebnictví REGION JEŠTĚD.

Návod používání Registru nemovitostí

Zde máte k dispozici jednoduchý návod na přihlášení do registru. Pro vstup do databáze je nutné vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.056