Aktuality
close.png, 1,5kB

Dnes 10.9.2019 definitivně sněmovna schválila nový zákon o znalcích.

Vážené kolegyně a kolegové,
dnes sněmovna schválila zákon o znalcích, odmítnutý senátem. Po podpisu prezidenta ČR vstoupí v platnost. Jedná se o rozsáhlé změny, během podzimu uspořádáme školení, zaměřené na nové změny. Od r. 2021 se tedy máme na co "těšit".
Ve shodě zde hlasovalo hnutí ANO a Piráti, zbytek hlasů dodala ČSSD.

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

registr nemovitostí (vyhledávání)

Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'registr nemovitostí':

Závazné podmínky a zásady používání databáze  Registr   nemovitostí  (dále jen  Registr )  Registr  slouží jako databáze pouze realizovaných obchodů s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění  nemovitostí  jeho uživatelem, správcem  registr u je Spolek soudních znalců České republiky. Databázi mohou využívat pouze znalci, zapsaní v Evidenci znalců a tlumočníků MS ČR (z důvodu zpětné kontroly, každý znalec má přidělené uživatelské jméno, shodné se zápisem na serveru Justice.cz) Výstupy z  Registr u slouží výlučně pro pracovní potřeby přihlášeného znalce, pokud jsou použity jako příloha znaleckého posudku, je povolena pouze forma originálního tiskového výstupu bez neveřejných informací. Předání údajů třetím osobám není povoleno, zákaz platí i pro správce  registr u. Pokud data z  Registr u slouží jako důkazní prostředek (např. jako podkladová data  znaleckého posudku, vypracovaného za účelem soudního řízení, které jsou zpětně dohledatelné), je nutné z technických důvodů (zálohování) použít nemovitosti starší 48 hodin po jejich vložení do databáze. Užíváni dat je bezplatné, jediná podmínka pro přístup je vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do  registr u uvolněn po dobu 30 dnů. Znalec je povinen poskytnout údaje pravdivé a nezkreslené, v opačném případě zodpovídá za potencionálně vzniklou škodu dotčeným uživatelům. Mějte na paměti, že mlčenlivosti znalce může zprostit pouze zadavatel nebo objednatel, je tedy vhodné mít příslušný souhlas se zveřejněním dat obchodu s  nemovitostí  již v objednávce nebo smlouvě o provedení znaleckého posudku (nejběžnější případ jak znalec přijde k informaci). Úplným zadáním dat do  registr u a jejich aktivací souhlasí uživatel s těmito podmínkami. V Liberci dne 1.1.2011 KSZ ČR o.s., sekce stavebnictví REGION JEŠTĚD.  Registr   nemovitostí  Vstup do  registr u  nemovitostí    Vstup do  registr u  nemovitostí  Návod používání  Registr u  nemovitostí  Zde máte k dispozici jednoduchý návod na přihlášení do  registr u. Pro vstup do databáze je nutné vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do  registr u uvolněn po dobu 30 dnů 1) Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky? 2) Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku více hlavních staveb. Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky. Zjistila jsem že KÚ v okolí mají v evidenci jen zápisy podle zákona o vlastnictví bytů. Z KÚ ,pracoviště Havlíčkův Brod mi dokonce sdělil, že neví o tom, že by měli provádět změny v evidenci . Podnět k novému zápisu spoluvlastnického podílu by musel vycházet z nového prohlášení vlastníka. Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku více hlavních staveb. Podle programátora PLUTO-OLT je možné na začátku posudku zadat části posudku , ale v různých částech kú, nastavit ceny pozemků a doplnit v těchto částech stavby, které se na pozemcích nachází. Zajímal by mě názor váš názor, protože už mám požadavek na toto ocenění. Vybraný okruh dotazů k programu NemKalk 7 http://www.nemkalk.cz   1) Co je to NemKalk 7 ? Program NemKalk 7 je univerzální nástroj pro snadnou a rychlou tvorbu znaleckých posudků podle vyhlášek č. 182/1988 Sb. až po vyhlášku aktuální, obecné metodiky tržního oceňování (i s obvyklým nájemným) a postupů oceňování podle ÚZSVM. 2) Je NemKalk 7 propojen se systémem  Registr   nemovitostí  ? Ano je. V praxi to znamená, že po přihlášení a po vložení id objektu je možné přenést data z  Registr u  nemovitostí  do znaleckého posudku automaticky bez nutnosti zázahu uživatele. 3) Lze NemKalk 7 propojit i s jinými zdroji dat ? Ano, v současné době lze automaticky načítat nabídková data (nabídkovou cenu, výměry, popisy, fotografie  nemovitostí , atd. ) i z našich největších realitních serverů. Množinu těchto realitních serverů lze podle návrhů uživatelů případně dále rozšířit. 4) Lze rozšířit NemKalk 7 a  Registr   nemovitostí  o další druhy záznamů (např. lesní porosty) ? Ano, ale v tomto případě je třeba ve spolupráci se znalci v příslušném oboru provést odbornou analýzu a nalézt optimální množinu údajů, které budou v  Registr u  nemovitostí  uchovávány. 5) Lze při práci s NemKalk 7 využít i nástroje MS Excel a MS Word ? Ano, formou propojení objektů lze do posudku snadno vložit libovolný objekt MS Excel a MS Word. To tedy znamená, že při tvorbě posudku můžete využít i vlastní tabulkové výpočty, grafy, prezentace, atd. 6) Reagují tvůrci programu NemKalk 7 na připomínky uživatelů ? Ano, tuto spolupráci s uživateli vítáme a zajímavé a podnětné připomínky se snažíme zpracovat v maximální míře. 7) Jaké jsou výhody použití programu NemKalk 7 oproti ostatním konkurenční produktům ? - za danou cenu systém obsahuje více oceňovacích metodik (úřední oceňování od vyhlášky č. 182/1988 Sb., tržní oceňování, obvyké nájemné, oceňování dle ÚZSVM) - obsahuje propojení na  Registr   nemovitostí  (databázi realizovaných cen) a na největší nabídkové realitní servery - umožňuje spolupráci s programem MS Excel a MS Word (využití tabulkových výpočtů, grafů, prezentací, atd.) - obsahuje integrovanou databázi map katastrálních území - posudky jsou snadno čitelné i pro laiky, všechny výpočty jsou jasně popsány 8) Je použití NemKalk 7 zpoplatněno ? Ano, formou roční licence. Při dlouhodobém používání lze využít zákaznickou slevu až 20 %. Laická veřejnost Vážení návštěvníci , Tato část stránek je určena především široké veřejnosti, které se jakýmkoliv způsobem dotýká problematika práce soudních znalců, zejména z oboru stavebnictví či ekonomiky - ceny a odhady  nemovitostí . Najdete zde jak kontakty na znalce a jejich služby, tak možnost základní orientace v problematice znaleckých posudků. Pro různé situace existují někdy rozdílné způsoby ocenění nemovitosti (namátkou daň z převodu, vypořádání spoluvlastníků, vklad do obchodního majetku firmy, exekuce, účetní evidence apod.) Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá předseda spolku Ing. Zdeněk Tomíček.    Odborná veřejnost Vážené kolegyně  a kolegové, Tato stránka je určena především znalcům a odhadcům, kteří se zabývají zejména oceňováním  nemovitostí . Je veřejně přístupná bez omezení jak členům ostatních sekcí KSZ ČR, tak členům podobných profesních organizací. Mimo obecných odkazů odborného charakteru rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky, které by mohly být užitečné pro ostatní kolegy. Pro komunikaci prosím využívejte stránku dotazy a informace, která zároveň slouží jako veřejně přístupná odborná konference. Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá Ing. Jan Pilař - člen výboru za okres Jablonec na Nisou .   Pro všechny znalce (i nečleny KSZ ČR) jsme zdarma uvolnili databázi  Registr u  nemovitostí . Jedná se o soubor informací o pouze realizovaných obchodech s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění  nemovitostí , více již na stránkách samotného  Registr u. Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá Josef Slavíček - místpředseda sekce a člen výboru za okres Liberec. Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů, vypracované Institutem oceňování majetku. K dispozici je možnost stažení návrhů tří standardů pro oceňování - podniků,  nemovitostí  a nehmotného majetku. Doporučuji. Spolek soudních znalců České republiky Vítejte na webu Spolku soudních znalců České republiky. Hlavním posláním portálu je zvyšování kvality odborné informovanosti soudních znalců, najdete zde kontakty na soudní znalce a informace pro laickou i odbornou veřejnost. Část určená členům je dostupná pouze po přihlášení. Sdružujeme znalce zejména ze dvou oblastí - oceňování  nemovitostí  a odborníky z problematiky stavebnictví. Územně pokrývá Liberecký kraj a severní část Ústeckého kraje - Šluknovský výběžek. Na stránce "Kontakty na členy" naleznete mimo adres, e-mailů a telefonů také rozšířené  profily jednotlivých znalců včetně dalších služeb, které jako odborníci poskytují.   Za provoz webových stránek zodpovídá redakční rada, kterou tvoří výbor sekce. Máme zájem o spolupráci s veřejností, proto nás veřejnost může kontaktovat svými dotazy či náměty zde, odborná veřejnost má stejnou možnost zde. Informace o spolku, kontakt na výbor spolku, redakční rada webu Dobrý den vážený návštěvníku našich webových stránek,               Dovolte mi, abych Vás jménem výboru Spolku soudních znalců České republiky (vzniklý z původních členů Komory soudních znalců, o.s. – sekce stavebnictví, region Ještěd) jednak pozdravil a seznámil Vás se záměrem našich www stránek, které jste právě otevřeli. Máme z toho upřímnou radost a děkujeme Vám za Váš zájem. Chtěl bych Vám sdělit, co lze od jejich obsahu očekávat. Ing. Zdeněk Tomíček - předseda výboru spolku.   Název: Spolek soudních znalců České republiky, se sídlem Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec IČO: 04619251 Právní forma: Spolek Datum vzniku:24.12.2015 (původní sekce KSZ ČR fungovala od 4. května 1990) Historie: Původní Sekce region Ještěd vznikla v roce 1990 ustavující Valnou hromadou. Byla samostatnou organizační složkou Komory soudních znalců ČR a jejími členy byli znalci z okresů Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec a částečně z okresu Děčín. Hlavní zaměření našich členů je v oblasti oceňování  nemovitostí  popřípadě v oblasti stavebnictví. V ostatních oborech a odvětvích byla organizace znalců zajišťována celostátně. Od svého vzniku bylo zájmem všech dosavadních výborů hájit zájmy svých členů a rozvíjet jejich odbornou způsobilost. V roce 2015 byla činnost sekce ukončena a byla zřízena následnická organizace - Spolek soudních znalců České republiky   Posláním spolku   podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím a spolupráce s těmito orgány a organizacemi dbá na řádný výkon činnosti svých členů, na jejich profesionální a etickou úroveň dohlíží na dodržování etického kodexu schváleného valnou hromadou spolku shromažďování a šíření poznatků ze znalecké činnosti pro potřebu svých členů přenášení poznatků z odborných seminářů z oblasti oceňování do výkonu znalecké činnosti členů spolku sjednocování odborných stanovisek svých členů formou odborných diskuzí usměrňuje činnost svých členů v souladu s právními normami platnými v ČR v oblasti znalecké činnosti zajišťovat svým členům metodické, poradenské a konzultační služby spolupráce s orgány státní správy při tvorbě závazných právních předpisů v oblasti znalecké činnosti poskytování základních informací o činnosti svých členů zabezpečuje spolupráci s jinými znaleckými institucemi   Podmínky členství: Členem Spolku soudních znalců České republiky se může stát každý znalec, jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přihlášku znalec podává příslušné sekci podle svého oboru a specializace, případně podle místa svého působení. V případě zájmu o členství, zde si prosím stáhněte formulář  registr ační karty ve formátu PDF. Vyplněné evidenční karty zašlete 2x na adresu předsedy sekce. Sekce Vám zašle další informace a složenku (případně č.bank.účtu) na úhradu členských příspěvků. Členské příspěvky byly poslední valnou hromadou stanoveny na 1000,- Kč/rok . Nyní zrovna nemám žádnou nemovitost na vložení a  registr  mě nepustí dovnitř, přestože jsem už dříve  nemovitostí  vložil dost. Vkládání by se mělo počítat spíš jako měsíční průměr, tj. 12  nemovitostí  za rok (i tak je to dost), bez ohledu na to, jestli jsem vložil právě jednu nemovitost každý měsíc. Dobrý den kolegové, je vidět, že je potřeba se na problém podívat z nadhledu a s humorem. Protože si nemohu dovolit se řídit radou kolegy Slavíčka, tak se snažím se jednotlivými § prokousávat. Nevím jestli jsem taky nenarazil na paradoxní situaci a prosím o případné rozšíření mé nevědomosti. Pokud budu vycházet s již citovaného § 9, zákona, tak v odstavci 3 je stavebním pozemkem: 3. pozemky skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru  nemovitostí . V tomto odstavci již není požadován jednotný funkční celek. Z toho mi vyplývá, že v obci s cenovou mapou budu pozemek, na kterém je postavena nemovitost cizího vlastníka oceňovat podle § 27. Pozemek, který je ve funkčním celku s touto  nemovitostí  (ne jednotný funkční celek) potom musím ocenit podle § 32, odstavec 2, protože se nejedná o stavební pozemek ve smyslu § 9, zákona 151/1997 Sb. Pomozte mi odhalit logiku. Dík Zdeněk Tomíček Všechno je jinak, zákon o dani z nabytí nemovitých věcí byl schválen včera, dne 9.10.2013 senátem formou zákonného opatření prakticky v totožném znění. Takže od 1.1.2014 nebude FÚ vyžadovat při převodu nemovitosti na vybrané typy znalecké posudky a MF ČR vydá prováděcí vyhlášku tohoto zákona. Josef Slavíček Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky. Zjistila jsem že KÚ v okolí mají v evidenci jen zápisy podle zákona o vlastnictví bytů. Z KÚ ,pracoviště Havlíčkův Brod mi dokonce sdělil, že neví o tom, že by měli provádět změny v evidenci . Podnět k novému zápisu spoluvlastnického podílu by musel vycházet z nového prohlášení vlastníka. Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku více hlavních staveb. Podle programátora PLUTO-OLT je možné na začátku posudku zadat části posudku , ale v různých částech kú, nastavit ceny pozemků a doplnit v těchto částech stavby, které se na pozemcích nachází. Zajímal by mě názor váš názor, protože už mám požadavek na toto ocenění. Děkuji, s pozdravem Vaněčková. Ocenění pozemku dle cenové mapy Mám na věc trochu jiný názor než kolega Bartoš. přesné znění části zák.151/1997 Sb: ..... "§ 9 Členění pozemků (1) Pro účely oceňování se pozemky člení na a) stavební pozemky, kterými jsou 1. nezastavěné pozemky evidované v katastru  nemovitostí  v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím22), regulačním plánem23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním souhlasem25) určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění," ..... POZOR : to že pozemek zahrady se v územním plánu nachází v zastavitelné ploše ještě neznamená, že se jedná o stavební pozemek. Definice stavebního pozemku zákona o oceňování majetku dle § 9 odst.(1)a 1. je rozšířená definice stavebního pozemku ve stavebním zákonu č.183/2006 Sb. A zastavitelná plocha není ještě stavební pozemek, tedy vymezený a určený k umístění stavby. Závěr: Pozemek zahrady ve funkčním celku u RD jiného vlastníka skutečně nelze ocenit dle platné cenové mapy, ale pouze dle § 32 příslušné prováděcí vyhlášky zákona č.151/1997 Sb. Bohužel, např. při prodeji vlastníku zahrady vlastníku RD ocením dle § 32 vyhlášky a druhý den, kdy se vlastník RD a pozemku stane i vlastníkem zahrady musím stejný pozemek ocenit dle cenové mapy. Nemá žádný smysl zde hledat nějakou logiku či vazbu k trhu s nemovitostmi. Mimo jiné i proto např. mezinárodní oceňovací standardy zařazují ocenění dle zákona č.151/157 Sb. do standardu č.2, tedy netržní typ ocenění. Josef Slavíček odpověď: 1) Problematika bytových a nebytových jednotek - dle NOZ jsou jednotky upraveny souběžně ve dvou právních režimech - jednak se zachovává původní režim dle zákona 72/1994 Sb. a v evidenci KN jsou i takto zapsány. Bude tomu i nadále, pokud vlastnící nezmění prohlášení vlastníka v režimu NOZ. KN sám o sobě není oprávněn zápisy měnit činit tak nebude. Vedle toho budou od 1.1.2014 vznikat jednotky dle NOZ (novým prohlášením, smlouvou o výstavbě, změnou prohlášení ....), které tak budou zapsány v vyznačeny v evidenci KN. POZOR - jednotka dle NOZ je věcí nemovitou (byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné). Co se týče ocenění (Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky ?), tato "dvoukolejnost" je řešena v § 52 vyhl. č.441/2013 Sb: „Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku.“ 2) Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku (poznámka: ZOM zná pouze pojem jednotný funkční celek) více hlavních staveb. Problém je v neexistenci definice pojmu hlavní stavba. Jedná se o dlouhodobou praxí ustálený výraz, zejména ve spojení se stavebním zákonem. „Stavba hlavní vždy souvisí s funkčním určením stavebního pozemku a další stavby souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisejí, a které zabezpečují funkčnost stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňují základní funkci stavby hlavní.“ (Citace z Metodického doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj). Definice JFC dle zákona č.151/1997 Sb. „Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru  nemovitostí  v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“ Z definice JFC jednoznačně vyplývá jeden účel využití v JFC, nemůže zde být více hlavních staveb. Bohužel „Komentář MF ČR k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4“ v odst.5) určuje postup pro ocenění pozemku (POZOR - nikoliv stavby), kde předpokládá v JFC více hlavních staveb, pro které nelze určit jeden účel užití. To je ale v rozporu z definicí v ZOM. Dle mého názoru se v tom případě nejedná o JFC, ale o jednotlivé pozemky (nebo pozemek) s více stavbami rozdílného využití. Tyto stavby by se tedy logicky měly ocenit rozdílným koeficientem pp. V příloze č. 3, tabulka č. 3 a 4“ je znak č.1 nazván „Druh a účel užití stavby“, ale matoucí je zde popis pásma „Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku“. Podle popisu ale nemohu z ocenění vyloučit stavební pozemky s jednou nebo více stavbami, které netvoří žádný funkční celek. Řešení 2a): Pozemek tedy ocením dle „Komentáře MF ČR k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4“ odst.4, příp.5). Jednotlivé stavby ocením příslušným koeficientem pp dle jejich skutečného účelu užití. Řešení 2b): Pokud se jedná o soubor pozemků s více hlavními stavbami (např. větší tovární areál), lze ve většině případů vymezit několik JFC (tedy vždy hlavní stavbu a k tomu příslušný soubor pozemků), každý s jiným společným účelem jejich využití. Oceňovací software NemKalk umí oba typy výpočtů řešit jednoduše a elegantně přímo ve formuláři staveb, není třeba komplikovat výpočty nějakým zadáváním dalších částí posudku. Naše diskusní fórum neslouží k řešení případných nedostatků jiných oceňovacích software. Snad je odpověď vyčerpávající i přes existující rozpory mezi ZOM a jeho prováděcí vyhláškou. Josef Slavíček Znalec Ing. Jitka Dařílková U Kola 3052 470 01 Česká Lípaokres Česká Lípatelefon: 487881283 728934869e-mail: ingdarilkova@seznam.czceny  nemovitostí  - převod  nemovitostí -daně, pozůstalosti a pod. Znalec Ing. Zdeněk Novák Pražského Povstání 22 466 04 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483705527 608169909e-mail: znjbc@centrum.czIng. Zdeněk Novák Znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti a odhadce nemovitého majektu Doplňující informace: Oceňování  nemovitostí  pro potřeby státních orgánů včetně finančních úřadů, pro potřeby soudů, notářů i občanů. Oceňování  nemovitostí  pro bankovní účely. Adresa: Pražského povstání 22, 466 04 Jablonec nad Nisou tel: 608 169 909, 483 705 527 e-mail: znjbc@centrum.cz Znalec Ing. Jiří Nádvorník Heroutova 1736 470 01 Česká Lípaokres Česká Lípatelefon: 604944525e-mail: nadvornik.jiri@tiscali.czIng. Jiří Nádvorník odhady pro převody  nemovitostí , finanční úřady, dědictví, apod. Znalec pro základní obor : Ekonomika odvětví : ceny a odhady specializace : nemovitosti Znalec Ing. Jiří Horák Turnov Vrchhůra 860 511 01 Turnovokres Semilytelefon: 481311513 737751037e-mail: horakjiriing@seznam.czIng. Jiří Horák Znalec pro základní obor : ekonomika odvětví : ceny a odhady  nemovitostí  Obor: Stavebnictví: odvětví: Stavby obytné a zemědělské odhady pro převody  nemovitostí , finanční úřady, dědictví, apod Odhady také v obecných cenách Smluvní znalec pro Českou spořitelnu a.s. Bydliště: 511 01 Turnov Vrchhůra 860 telefon: 481 311 513 fax : 481 311 513 mobil: 737 751 037 Znalec Ing. Petr Horák Na Jezírku 642 460 06 Liberec 6okres Liberectelefon: 485101221 603573442e-mail: horak.nemovitosti@quick.cz Znalec Milena Žáková Znalec v oboru ekonomika, Odvětví: Ceny a odhady, Specializace: nemovitosti. Hruborohozecká 286, 511 01 Turnov Okres Semily tel.:604 168466 Znalec Miloslav Hanuš Dolánka 15 512 41 Víchová nad Jizerouokres Semilytelefon: 481522000 603526928e-mail: h.s.k@tiscali.czznalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti Znalec Václav Hodinka Zahrádky 10 470 01 Česká Lípaokres Česká Lípatelefon: 487877415e-mail: vhodinka@iol.czobor ekonomika,odvětví odhady cen a  nemovitostí  Znalec Ing. Gabriela Picmausová Slunečná 114 473 01 pošta Nový Borokres Česká Lípatelefon: 606052821e-mail: g.picmausova@seznam.czrok jmenování : 1998 obor : ekonomika odvětví : ceny a odhady  nemovitostí  Znalec Ing. Ivan Hanyš Dělnická 337 468 01 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483312064 603521092e-mail: apistudio@seznam.czOceňování  nemovitostí , stavebnictví - stavby obytné Výpočet odnětí ZPF Znalec Ing. Miroslav Bureš Horská 200 460 14 Liberec 14okres Liberectelefon: 485101290 604201488e-mail: mira.bures@cmail.czIng. Miroslav Bureš Znalec pro základní obor : Ekonomika odvětví : ceny a odhady specializace : nemovitosti Znalec Ing. Zdeněk Tomíček Údolní 422/20 460 14 Liberecokres Liberectelefon: 485115062-64 777263988e-mail: z.tomicek@volny.czZnalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti. Provádění ocenění pro potřeby FÚ, dědictví, pro účely podle ObchZ Znalec Karel Dunajčík Křivice 61 517 21 Týniště nad Orlicíokres Semilytelefon: 494371762, 739089811e-mail: cz624298@tiscali.czsoudní znalec: - obor stavebnictví - stavby obytné, inženýrské a průmyslové - obor ekonomika - ceny a odhady  nemovitostí  Znalec Jaromír Paickr Pod Stránkou 721 511 01 Turnovokres Semilytelefon: 481322473 602427271e-mail: paickr@ppp-turnov.czznalec - Stavebnictví stvby obytné, průmyslové a zedělské Ekonomika - ceny a odhady - odhady  nemovitostí  Ekonomika - ceny a odhady - nepeněžní vklady Znalec Ing. Jan Vojta U vodárny 778 473 01 Nový Borokres Česká Lípatelefon: 487727978 602456597 mail - vojta.stavebni@seznam.cze-mail: vojta.stavebni@seznam.czznalec v oboru - ekonomika - oceňování  nemovitostí ,včetně tržních odhadů Znalec Jindřich Meszner Kláštěrní 176 463 62 Hejniceokres Liberectelefon: 482322415 605809672e-mail: info@realityhejnice.czJindřich Meszner Znalec pro základní obor : Ekonomika odvětví : ceny a odhady specializace : nemovitosti kontakt : Klášterní 176 463 62 Hejnice tel/fax : 482 322 415 mobil : 605 809 672 e-mail : info@realityhejnice.cz Znalec Ing. Karel Alexa Petrovice 20 Jablonné v Podj.okres Liberectelefon: 487862535 731407854e-mail: alexaking@volny.czIng. Karel Alexa soudní znalec obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti Smluvní odhadce pro Komerční banku a. s. Kontakt: Jablonné v Podj., Petrovice čp. 20 mobil 731407854 Znalec Ing. Lubomír Bureš kancelář: Moskevská 637/6 460 01 Liberec IVokres Liberectelefon: 485102156 604201487e-mail: arch-liberec@volny.czIng. Lubomír Bureš znalec pro základní obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti kancelář: firma ARCH Moskevská 637/6 460 01 Liberec
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.177