Spolek soudních znalců České republiky


Časopis Oceňování

Časopis Oceňování je recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku.Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Vydavatel - Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku – znalecký ústav

Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů

Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů, vypracované Institutem oceňování majetku. K dispozici je možnost stažení návrhů tří standardů pro oceňování - podniků, nemovitostí a nehmotného majetku.
Doporučuji.

Časopis Soudní inženýrství

Časopis Soudní inženýrství vydává Ústave soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.057